English  العربية  فارسي

موسسه آموزش عالی آیندگان

 
همایش ملی تسامح و مدارا در فرهنگ ایران و اسلام

http://www.civilica.com/

تسامح و مدارا از مسائلی است که در جهان معاصر ضرورتی اجتناب ناپذیر می نماید.در فرهنگ و تمدن ایران صلح، مدارا،بردباری وشکیبایی جایگاه ویژه ای داشته است.در متون ادب پارسی نیز صلح و مدارا قابل بررسی است. در دوره هایی از تاریخ و فرهنگ این سرزمین، نویسندگان ، علما، اندیشمندان و دولت مردانی بوده اند که بر تسامح و روا داری تاکید داشته اند. در فرهنگ این سرزمین توده های مردم با روا داری و تسامح در کنار یکدیگر روزگار گذرانده اند. تسامح و مدارا در فرهنگ و اندیشه اسلامی نیز اصلی اخلاقی واعتقادی می­باشدکه قران ، پیامبر(ص) و ائمه بر آن تاکید کرده اند. تسامح و مدارا فرهنگ ضد خشونت و جنگ است، لذا جهان معاصر که با گسترش گروه های تندرو و افراطی و ظهور اندیشه های متعصبانه به مکانی نا امن بدل شده و تمدن بشری را با خطر مواجه کرده است ضرورت کندوکاوهای پژوهشی در این حوزه از فرهنگ وتمدن ایران و اسلام را ایجاب می­نماید.

 

محورهای همایش:

 مباحث نظری: تسامح و مدارا در حوزه های : ادبیت ، جامعه شناسی ، فلسفه ، روانشناسی ، سیاست و…

تسامح و مدارا در تاریخ ( ایران پیش از اسلام ، تاریخ ایران اسلامی  و تاریخ اسلام )
– سیاست (رابطه دولت و حکام ، والیان، درباریان، دیوانیان، امرا و عامه مردم و……)
جامعه ( اقلیتهای دینی و مذهبی ، طبقات اجتماعی ، قومیتها ، موسسات و نهادها ، آموزش و……)
– هنر (معماری ، خطاطی ، نقاشی ، صنایع ، موسیقی و……)40 فرهنگ عامه (زندگی روزمره ، خلق و خو ، معامله ، دوستی و مراوده ، رابطه بینا فردی ، آداب و رسوم ، عرف اجتماعی و…)

تسامح و مدارا در فرهنگ و تمدن اسلامی :
– قران وسیره پیامبر و ائمه
– متون دینی و کلامی
-فقه و حقوق ( ارث ، مهریه ، فتاوا ، ارتدادو…
-تصوف و عرفان
-فرق اسلامی
– اخلاق و رفتار شناسی (رفتار با اقلیت ،اسرا ، قبایل ، زنان و……)

Conference Calendar RSS feed

همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی

http://www.civilica.com/

محورهای همایش:

– آب و محیط زیست
– سازه های هیدرولیکی
-مباحث نوین در آبیاری و زهکشی
– بهره وری آب در کشاورزی
– آبخیزداری، خشکسالی و هواشناسی
-هیدرولوژی و منابع آبهای سطحی و زیرزمینی 
– سازه های انتقال آب  و مهندسی رودخانه
 -بهره برداری از منابع آبهای نامتعارف

Conference Calendar RSS feed

اولین همایش سراسری توسعه پایدار در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی


اولین همایش سراسری توسعه پایدار در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی توسط شرکت-هم-اندیشان-نوآور-علم در شهر کیش برگزار می شود.
اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشهای کشور

همایش ملی معماری و شهرسازی از نظریه تا عمل

http://www.civilica.com/

محورهای همایش ملی" معماری و شهرسازی؛ از نظریه تا عمل "
 
معماری:

-نظریه های جدید و معماری معاصر
– نظریه های فلسفی و تفکر معمارانه
– ریاضیات نوین و ایده پردازی در معماری
– معماری آینده و زیبایی شناسی منظر محیط
 

معماری پایدار و زندگی آینده
عناصر طبیعی در طراحی معماری
 انرژی های طبیعی و تنظیم روابط فضایی در معماری
 معماری سبز و آینده بشر
 

معماری بومی و ارزش های فضایی
-عصر فناوری و  ارزش های زمینه ای 
– بوم گرایی در جهان معاصر و کاربردهای آن در معماری 
– معماری بومی و روش های مرمت و باززنده سازی
 

معماری اسلامی و منظر معاصر
– عصر فناوری و ارزش  نمادها
-نمادهای اسلامی و ارزش های سرزمینی
– معماری اسلامی و روش های مرمت و نگهداری

 شهرسازی:

 نظریه های جدید و شهرسازی نوین
– نظریه های فلسفی ، ایده پردازی و آینده پژوهی شهری
-نگرش نوین به شیوه آموزش شهرسازی در ایران
-تحقق پذیری طرح های توسعه شهری
 

شهرهای آینده و محیط پایدار
-مظاهر طبیعت و روانشناسی محیطی
– انرژی های تجدیدپذیر در برنامه ریزی ، طراحی و حمل و نقل شهری
-شهرهای جدید و آینده زمین
 

شهرهای خودکفا و کیفیت فضایی
-حکمروایی و مدیریت مطلوب شهری  
– جهانی شدن  و نگرش نوین به عملکرد و محتوای کیفی فضا های شهری
-کیفیت محیط شهری و تجارب باززنده سازی بافت ها
 

شهر اسلامی و جامعه امروز
– عصر ارتباطات و ارزش نشانه ها و نمادهای کالبدی
-نشانه ها و نمادهای شهر اسلامی و فرهنگ جوامع
-منظر اسلامی و کارکرد شهر امروز
 

 

Conference Calendar RSS feed

اولین همایش سالانه مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران


اولین همایش سالانه مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران توسط شرکت-هم-اندیشان-نوآور-علم در شهر کیش برگزار می شود.
اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشهای کشور

اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم

http://www.civilica.com/

تغییراقلیم بیان‌گر تغییر الگوهای اقلیمی در مقیاس‌های جهانی و منطقه‌ای است. گرمایش جهانی کره زمین پیامدهای اقلیمی زیادی در بسیاری از نقاط جهان داشته است که از آن جمله می‌توان به افزایش قابل توجه دما، تغییر شدت و تعدد بارش‌های سیل‌آسا، خشکسالی‌ها و طوفان‌های پرقدرت در دریاها و خشکی‌ها اشاره نمود. آثار تغییرات اقلیمی، یکی از جدی‌ترین چالش‌های پیش روی بشر در جهان امروز است که باید در صدر توجه دولت‌ها و ملت ها قرارگیرد. براساس آخرین گزارش‌های هیأت بین‌الدول تغییراقلیم (IPCC)، سال 2016 گرم‌ترین سال در دوره ‌های آماری موجود است و دما در این سال  حدود 1 درجه سلسیوس نسبت به دوره پیش از صنعتی شدن افزایش داشته است و با توجه به این گرمایش بی‌سابقه جهانی،  شعار سازمان هواشناسی جهانی در سال 2016 عبارت بود از "داغ‌تر، خشک‌تر، مرطوب‌تر، چهره آینده"  که حکایت از تشدید شرایط حاکم سال 2015 در نقاط مختلف کره زمین دارد. از سوی دیگر نتایج COP21 در پاریس نیز نشان داد بیشتر کشورهای دنیا درباره کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های بشری اتفاق نظر دارند؛ چرا که پیامدهای زیانبار تغییرات اقلیمی بر عوامل تهدیدآمیز حیات بشر در قرن 21 مانند فقر، جنگ و کشتار، قحطی، مهاجرت، کمبود غذا و … تاثیرگذار است. تغییرات اقلیمی از چالش‌های کلیدی عصر ما است و اثرات زیان بار آن می‌تواند تهدیدی برای دستیابی به توسعه پایدار در جوامع باشد. از این رو  افزایش آگاهی و سازگاری با تغییراقلیم، بخصوص در کشورهای درحال توسعه که بیشتر در معرض پیامدهای مخرب آن هستند، نیازمند مطالعه و توجه بسیار است. در این راستا دبیرخانه دائمی کنفرانس بین‌المللی تغییراقلیم تشکیل شد و برگزاری کنفرانس سالانه تغییراقلیم در دستور کار قرار گرفت که نخستین دوره این کنفرانس با عنوان «اولین کنفرانس بین‌المللی تغییراقلیم با شعار: تغییراقلیم، مدیریت آب، نجات زمین» در 9 و 10 اسفند سال 1395 در تهران برگزار خواهد شد.

 

محورهای کنفرانس:

-تغییراقلیم و گرمایش جهانی
– تغییراقلیم و توسعه پایدار
– تغییراقلیم و مدیریت منابع آب
-تغییراقلیم و انرژی
– تغییراقلیم، بهداشت و سلامت جامعه
-تغییراقلیم و کشاورزی
-تغییراقلیم و امنیت غذایی
-تغییراقلیم، منابع طبیعی و محیط زیست
– پایش و پیش‌بینی تغییراقلیم10.  تغییراقلیم و مدلسازی عددی
– تغییراقلیم و مخاطرات جوی و اقیانوسی
– تغییراقلیم و حمل و نقل
– تغییراقلیم و معماری و شهرسازی
– تغییراقلیم و اقتصاد
– تغییراقلیم و مدیریت بحران
-تغییراقلیم و آگاهی عمومی
– تغییراقلیم، سیاست‌ها و قوانین

 

 

Conference Calendar RSS feed

اولین جشنواره ملی دستاوردهای دانشگاهی در کارآفرینی روستا

http://www.civilica.com/

محورهای همایش:

– شناسایی فرصت های کسب و کار و کارآفرینی در حوزه روستا
– بررسی چالش های کارآفرینی در روستا
-بررسی مدل های موفق کسب و کار در روستا
-بررسی شیوه های تحقق اقتصاد مقاومتی و نقش کارآفرینی روستا
– نقش زنان در کسب و کارهای روستایی
– نقش حوزه های مختلف کارآفرینی در توسعه روستا
– نقش دانشگاهیان در توسعه کارآفرینی های روستایی در بستر اقتصاد مقاومتی
– اقتصاد دانش بنیان در کارآفرینی روستایی

Conference Calendar RSS feed

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران

http://www.civilica.com/

محورهای کنفرانس:

 پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی
 آموزش و پرورش" ابتدایی، پیش دبستانی، دبستانی،تطبیقی"
 تعلیم و تربیت دینی و  ترویج فرهنگی اسلامی
 مدیریت، تحقیقات و تکنولوژی آموزشی
  برنامه ریزی درسی و روش تدریس نوین
 برنامه ریزی آموزشی و پیشرفت تحصیلی
  مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
 آموزش و بهسای منابع انسانی
 رفتار شهروند سازمانی 
 آموزش الکترونیک
 اخلاق اسلامی
 
پژوهش های نوین در حوزه روانشناسی
 مشاور و راهنمایی(شغلی،خانواده،توانبخشی)
 سنجش و اندازه گیری( روان سنجی )
 روانشناسی بالینی کودکان  و نوجوانان
 روانشناسی صنعتی و سازمانی
 روانشناسی فرهنگی و اسلامی
 فلسفه تعلیم و تربیت
 روانشناسی شخصیت
 روانشناسی سلامت
 روانشناسی عمومی
 روانشناسی بالینی
 روانشناسی تربیتی
 مشاوره مدرسه
 
 
پژوهش های نوین در حوزه مطالعات اجتماعی

 جامعه شناسی مسائل اجتماعی
 برنامه ریزی رفاه اجتماعی
 مدیریت خدمات اجتماعی 
 مطالعات زنان و خانواده
  علوم ارتباطات اجتماعی
 پژوهش علوم اجتماعی
 فلسفه علوم اجتماعی
 زیست اخلاق اسلامی
  سازگاری اجتماعی
 ازدواج و خانواده
 مطالعات جوانان
 جمعیت شناسی
 رشد اجتماعی
  
محورهای ویژه:

راهکارهای مقابله با آسیب های اجتماعی در جامعه
 توسعه و ترویج فرهنگ اسلامی در خانواده ها
 راهکارهای ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی
 اخلاق و فرهنگ در پژوهش
 سبک زندگی سالم
سایر مباحث مرتبط

Conference Calendar RSS feed

دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور


دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور توسط دانشگاه-علوم-پزشکی-و-خدمات-درمانی-شهید-بهشتی در شهر تهران برگزار می شود.
اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشهای کشور

کنگره بین المللی حقوق شهروندی

http://www.civilica.com/

محورهای کنگره:

محور اول: تبیین مفهوم حقوق شهروندی
محور دوم : حقوق شهروندی در آموزه های دینی
محور سوم: حقوق شهروندی در نظام حقوق بین الملل
محور چهارم: حقوق شهروندی در نظام حقوق داخلی
محور پنجم: حقوق شهروندی و دادرسی قضائی
محورششم: حقوق شهروندی و فرهنگ
محور هفتم: حقوق شهروندی و رسانه
محور هشتم: حقوق شهروندی و سازمان های مردم نهاد
محور نهم: حقوق شهروندی و اقتصاد
محور دهم: حقوق شهروندی و آسایش، رفاه و تامین اجتماعی
محور یازدهم:حقوق شهروندی و شهرداری ها
محور دوازدهم: حقوق شهروندی و گروه های آسیب پذیر
محور سیزدهم: حقوق شهروندی و آموزش
محور چهاردهم: حقوق شهروندی و سلامت
محور پانزدهم: حقوق شهروندی و محیط زیست

Conference Calendar RSS feed

« مطالب قبلی |
نوشته‌های تازه
آخرین دیدگاه‌ها
  لینک های مرتبط
  بایگانی
  دسته‌ها
   
   
  صفحه نخست | درباره ما | محصولات | نرم افزار | اخبار | پيوند ها | تماس با ما
  تمامی حقوق برای موسسه آموزش عالی آیندگان محفوظ است
  بهترين نمايش و اجرا در مرورگرهاي Firefox - Opera - Google Chrome