English  العربية  فارسي

موسسه آموزش عالی آیندگان

 
چهارمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران

http://www.civilica.com/

محورهای همایش:

 مدیریت:
 – مدیریت دولتی
– مدیریت بازرگانی
– مدیریت صنعت
– مدیریت آموزشی
– مدیریت اجرایی
– مدیریت ورزشی
– مدیریت استراتژیک
–  مدیریت رسانه ای
– مدیریت زمان
–   مدیریت تکنولوژی
–   مدیریت فناوری اطلاعات
–   مدیریت شهری
–   مدیریت امور فرهنگی
–   مدیریت مالی
–   مدیریت کارآفرینی
–   مدیریت MBA
–   مدیریت آموزش عالی
–   مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی
–   مدیریت کشاورزی و محیط زیست
–   مدیریت ریسک
–   مدیریت انرژی
–   مدیریت و برنامه ریزی
–   مدیریت بحران
–   مدیریت پدافند غیرعامل
–   مدیریت علوم اجتماعی
–   مدیریت انتظامی
–  مدیریت امور دفاعی
–  مدیریت و توسعه پایدار
–   مدیریت ثبت اسناد و املاک
–   مدیریت جهانگردی
–   مدیریت اطلاعات
–   مدیریت کتابخانه ای
–   مدیریت اماکن متبرکه مذهبی
–   مدیریت تولید و عملیات

کارآفرینی (مدیریت کسب و کار)
–     کارآفرینی و کسب و کار جدید
–       کارآفرینی و فن آوری
–      کارآفرینی و گردشگری
–       کارآفرینی و خدمات کشاورزی
 –      کارآفرینی و فناوری اطلاعات   
 –       کارآفرینی  سازمانی
–     کارآفرینی-  MBA
–     کارآفرینی  بین الملل
–     کارآفرینی در بخش عمومی
–   کارآفرینی  توسعه
–   کارآفرینی  آموزش عالی
 
   آموزش و ترویج کارآفرینی  
 –   کارآفرینی و کسب و کار الکترونیکی
–   کارآفرینی و اقتصاد
–   کارآفرینی و مشاغل خانگی
–    کارآفرینی دانشگاهی و دانشگاه کارآفرین
–   ارتباط کارآفرینی با رشته های مختلف دانشگاهی.
–  مبانی نظری و تجربی در مورد کارآفرینی و رشته های دانشگاهی.
–   کارآفرینی و نقش آن در توسعه پایدار.
–   کارآفرینی در حوزه های مختلف دانش و فن آوری.
–   دیگر مباحث آزاد در مورد کارآفرینی

 آموزش:
–       بررسی آسیب های زیرساختی و فرآیندی آموزش
–       پیامدهای عدم نیاز سنجی مناسب و بهنگام در آموزشهای سازمانی
–      چالشها و نقایص برنامه ریزی آموزش سازمانی و اثرات آن بر کیفیت آموزشها
–      علل مقاومت مدیران ارشد برای سرمایه گذاری در آموزشهای سازمانی کارکنان
–      مزایا و معایب برونسپاری آموزشهای سازمانی کارکنان
–     مزایا و موانع برنامه ریزی  آموزشهای سازمانی مطابق با استانداردهای جهانی
–     علل و عوامل عدم تطابق برنامه های آموزشی با اهداف و استراتژیهای سازمانی
–     نظام آموزشی،دستورالعملهای اجرایی و نقش آنها در کیفیت آموزشهای سازمانی
–    بررسی اولویت های سرمایه گذاری آموزشی برای سطوح مختلف سازمانی
–   آسیب شناسی آموزش های سازمانی در بخش دولتی
–   مدلهای کاربردی در آسیب زدایی از آموزشهای سازمانی
–   آموزش اثربخش و اثربخشی آموزشی در صنایع و سازمانهای کارآفرین
–   نقش فناوری اطلاعات در آموزش و پژوهش
–   نوآوری و خلاقیت و آشنایی با تکنیکهای نوین آموزش
–   اهمیت سرمایه گذاری در آموزش و پژوهش در فرآیند رشد و توسعه اقتصاد
–   آشنایی با مدلهای تعالی و استانداردهای آموزشی در سازمانهای یادگیرنده
–   متدولوژی‌پایش‌عملکرد مجریان ‎و پیمانکاران‌ آموزش ‌در سازمانها و بنگاههای‌ اقتصادی
–   اخلاق حرفه ای و کاربرد دانش روانشناسی یادگیری در مراکز آموزشی
–   جایگاه‌فرایندآموزش‌‌ درپرورش وارتقاء شایستگی های منابع انسانی در سازمانها
–   نظام آموزشی و راهبردهای استفاده از آموزش غیر مستقیم مبتنی بر منابع
–   دیگر مباحث آزاد در مورد آموزش

Conference Calendar RSS feed

دومین کنگره ی بین المللی MS


دومین کنگره ی بین المللی MS توسط بیمارستان-فوق-تخصص-رضوی-مشهد در شهر مشهد برگزار می شود.
اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشهای کشور

همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران


همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران توسط دانشگاه-حکیم-سبزواری در شهر سبزوار برگزار می شود.
اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشهای کشور

سومین کنگره ملی و دومین کنگره بین‌المللی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی


سومین کنگره ملی و دومین کنگره بین‌المللی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی توسط جهاد-دانشگاهی-خراسان-رضوی-دانشگاه-فردوسی-مشهد-دانشگاه-علوم-پزشکی-مشهد-پژوهشگاه-رویان در شهر مشهد برگزار می شود.
اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشهای کشور

سومین کنگره ملی و دومین کنگره بین‌المللی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی


سومین کنگره ملی و دومین کنگره بین‌المللی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی توسط جهاد-دانشگاهی-خراسان-رضوی-دانشگاه-فردوسی-مشهد-دانشگاه-علوم-پزشکی-مشهد-پژوهشگاه-رویان در شهر مشهد برگزار می شود.
اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشهای کشور

همایش بررسی ابعاد فرهنگی اقتصادمقاومتی


همایش بررسی ابعاد فرهنگی اقتصادمقاومتی توسط بنیاد-فرهنگی-بقیه-الله در شهر اصفهان برگزار می شود.
اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشهای کشور

سومین همایش ملی برق و کامپیوتر امین


سومین همایش ملی برق و کامپیوتر امین توسط موسسه-آموزش-عالی-امین-فولادشهر در شهر اصفهان برگزار می شود.
اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشهای کشور

نخستین کنگره ملی دانشجویی پژوهش های نوین در روانشناختی


نخستین کنگره ملی دانشجویی پژوهش های نوین در روانشناختی توسط انجمن-علمی-دانشجویی-روانشناسی-دانشگاه-گیلان در شهر رشت برگزار می شود.
اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشهای کشور

چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

http://www.civilica.com/

اهداف کنفرانس:

-ایجاد بستر مناسب برای ارائه آخرین تازه ها ویافته های علمی، پژوهشی وتجربی، آراء وایده های مرتبط به محور و موضوعات اصلی کنفرانس و ایجاد زمینه عملیاتی کردن آنها
-گردهمایی سالانه اعضای حقیقی وحقوقی انجمن و دیگر افراد و گروههای صاحبنظر و علاقه مند و ایجاد فضای تعامل و تبادل علمی و حرفه ای فیمابین
-ارائه نتایج حاصل از اجرای فرایند اعطای جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه به سازمانها و شرکتهای برتر

 

محورهای کنفرانس:

-الگوهای تدوین برنامه‌های توسعه فردی کارکنان
-مدل‌های توسعه و پرورش رهبری کارآمد در سازمان
-رویکردهای نوین در مدیریت استعداد
-چالش‌های بهبود انتقال و کاربست یادگیری در محیط کاری
-ابزارهای کیفیت در آموزش و توسعه سرمایه انسانی
-آموزش مبتنی بر شایستگی CBT
-طراحی و بسط فرصت‌های یادگیری کارکنان
-مدیریت ریسک و مدیریت مالی در آموزش و توسعه کارکنان
-طراحی مدل کسب و کار (Business Plan) در آموزش و توسعه سرمایه انسانی
-استانداردها و مدل‌های نوین آموزش و توسعه سرمایه انسانی
-مدل‌های آسیب‌شناسی نظام آموزش و توسعه
-تجارب استقرار استانداردهای حوزه خدمات یادگیری در سازمان‌های ایرانی؛ رهیافت‌ها و چالش‌ها
-اندازه‌گیری اثرات و نتایج برنامه‌های آموزش و توسعه با تأکید بر حوزه‌های یادگیری در سازمان
-جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی
-جایزه برترین های آموزش و توسعه کارکنان

 

Conference Calendar RSS feed

کنگره بین المللی معماری،زیست بوم و توریسم


کنگره بین المللی معماری،زیست بوم و توریسم توسط کنرسیوم-نقش-و-طرح-آنا-بافت-شهر در شهر تهران برگزار می شود.
اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشهای کشور

« مطالب قبلی | مطالب جدیدتر »
نوشته‌های تازه
آخرین دیدگاه‌ها
  لینک های مرتبط
  بایگانی
  دسته‌ها
   
   
  صفحه نخست | درباره ما | محصولات | نرم افزار | اخبار | پيوند ها | تماس با ما
  تمامی حقوق برای موسسه آموزش عالی آیندگان محفوظ است
  بهترين نمايش و اجرا در مرورگرهاي Firefox - Opera - Google Chrome