English  العربية  فارسي

موسسه آموزش عالی آیندگان

 
دومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست

http://www.civilica.com/

محور های کنفرانس :

 مدیریت و مهندسی تالابها
– اثرات خشک شدن تالاب ها
– کارکرد اکولوژیکی تالابها
– کارکرد اقتصادی تالابها
– نقش تالابها در حذف آلاینده ها
– اثرات اجتماعی تالابها
– نقش تالابها در ترسیب کربن اتمسفری

 تصفیه و استفاده مجدد از فاضلاب
–  سیستم های نوین تصفیه فاضلاب
 –  استفاده از لجن فاضلاب در تولید محصولات کشاورزی
 –  تصفیه زه آب های کشاورزی
–  حذف مواد سمی و فلزات سنگین  از پساب و لجن فاضلاب های شهری و صنعتی
 –  بازیافت پساب و استفاده مجدد از آب های نامتعارف     

 آلودگی آب
–  انواع آلاینده های آب                                        
–  آلودگی آبهای سطحی
–  آلودگی آبهای زیرزمینی
–  آلودگی آبهای آزاد
–  آلودگی های نفتی دریاها

 آلودگی خاک
 – استفاده از روش های نوین جهت پالایش خاک های آلوده
 – روشهای شناسایی و پالایش آلاینده های خاک
 – احیای توان بیولوژیک خاک
– حفاظت از خاک

 مدیریت و مهندسی پسماند
– مدیریت کاهش،  بازیافت، بازیابی و دفع پسماند های صنعتی
–  مدیریت دفع پسماند های بیمارستانی
–  مدیریت کاهش،  بازیافت، بازیابی و دفع پسماند های شهری
–  مدیریت دفع پسماندهای هسته ای
–  سیستم های نوین بازیافت و بازیابی زباله های شهری

 نانوتکنولوژی و محیط زیست
  -استفاده از سیستم های نانو در تصفیه آب و فاضلاب
–  روش های نوین شیرین سازی آب                                       
–  روش های موثر و نوین تصفیه آب و فاضلاب                       
–  به کارگیری نانو تکنولوژی در فیلتراسیون فاضلاب های شهری و صنعتی

 کشاورزی پایدار
  – روش های نوین آبیاری کشاوزی
 –  مدیریت و بهره برداری از منابع آب جهت افزایش بهره وری در بخش کشاورزی
  – تولید محصولات ارگانیک
 –  کاهش استفاده از سموم و کودهای شیمیایی

 آلودگی هوا و صدا
–  شناسایی و کنترل آلودگی های صوتی
 –  مدل سازی انتشار آلودگی هوا
 –  ارائه و بررسی طرح های جامع کاهش آلودگی هوا
 –  ابعاد بهداشتی و روان شناختی تاثیرات آلودگی هوا
 –  استانداردهای کیفیت هوای شهری و محیط کار
 –  فن آوری های نوین کاهش و حذف کارهای آلاینده و ذرات خروجی از دودکش صنای

 ارزیابی محیط زیست
–  ارزیابی اثرات زیست محیطی 
–  اثرات تغییر اقلیم بر محیط زیست
–  کاربرد سنجش از دور و سامانه های اطلاعات جغرافیایی(GIS) در محیط زیست
–  اثرات زیست محیطی استفاده از منابع مختلف انرژی
–  محیط زیست و توسعه پایدا
 –  محیط زیست و آمایش سرزمین
–  اثرات زیست محیطی استفاده از منابع مختلف انرژی

 تنوع زیستی
–  تنوع زیستی و ظرفیت های اکولوژیکی زیست بوم پایدار
–  مدیریت بوم سازگان های طبیعی 

 مدیریت محیط زیست
–  مدیریت منابع آب
–  مدیریت بهینه انرژی های پاک و روش های سازگار محیط زیست
–  محیط زیست و خدمات شهری
–  محیط زیست و انرژی پاک
–  انرژی های سبز، انرژی های نو
–  محیط زیست و انرژی پاک ایران                                        
–  راهکار های عملی آموزشی وارتقا فرهنگ محیط زیست 
–  حقوق محیط زیست
   – اقتصاد محیط زیست

Conference Calendar RSS feed

اولین همایش منطقه ای عملکرد و جایگاه شوراهای حل اختلاف

http://www.civilica.com/

محورهای همایش:

 فلسفه و مبنای شورای حل اختلاف
صلح وسازش یا کار قضائی؟ در شوراهای حل اختلاف
شوراهای حل اختلاف حبس گرائی یا حبس زدایی؟
نقش شوراهای حل اختلاف در احیاء فرهنگ صلح و سازش

نقش شوراهای حل اختلاف در توسعه قضائی
ارتباط محاکم قضائی با شوراهای حل اختلاف
چالش ها و جایگاه شورای حل اختلاف در نظام قضایی کنونی
نقش شوراهای حل اختلاف در امنیت قضائی و عدالت ترمیمی

جایگاه فقهی و حقوقی شورای حل اختلاف
جایگاه فقهی و حقوقی شورای حل اختلاف
ضابطین دادگستری و شوراهای حل اختلاف
نقش شوراهای حل اختلاف در جلوگیری از اطاله دادرسی
نقش شوراهای حل اختلاف در جلوگیری از تراکم پرونده ها در مراجع قضائی

حدود صلاحیت ها در شورا های حل اختلاف بر مبنای قانون جدید
حدود صلاحیت ها  در شورا های حل اختلاف بر مبنای قانون جدید

نحوه دادرسی در شوراهای حل اختلاف(قانون مداری یا قانون گریزی)
نحوه دادرسی در شوراهای حل اختلاف(قانون مداری یا قانون گریزی)

 عملکرد شوراهای حل اختلاف
مزایای شوراهای حل اختلاف
معایب شوراهای حل اخلاف

 مراجع شبه قضائی مرتبط با شوراهای حل اختلاف
کمسیونهای مربوط به شهرداری
کمسیون های مربوط به قانون جنگل ها و مراتع(ماده 56)
کمسیون مربوط به امور ثبتی
هیاتهای حل اختلاف مالیاتی

 

Conference Calendar RSS feed

همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی


همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی توسط دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحد-دزفول در شهر دزفول برگزار می شود.
اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشهای کشور

کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر جهان


کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر جهان توسط مجمع-مهندسان-جوان-و-موسسه-پژوهش-کنسرسیوم-ژئو–با-همکاری-مرکز-پژوهشی-و-دانشگاهی-Knowledge-Village در شهر دبی برگزار می شود.
اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشهای کشور

دومین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر


دومین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر توسط دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحد-خرم-آباد در شهر لرستان—خرم-آباد برگزار می شود.
اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشهای کشور

سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری


سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری توسط موسسه-معماری-و-شهرسازی-سفیران-راه-مهرازی در شهر یزد برگزار می شود.
اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشهای کشور

اولین کنفرانس بین المللی الکترونیک قدرت و سیستم های درایو

اولین کنفرانس بین المللی الکترونیک قدرت و سیستم های درایو توسط دانشگاه-علم-و-صنعت در شهر تهران برگزار گردید.
اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشهای کشور

همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای

http://www.civilica.com/

همایش ملی «رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای» با همت معاونت پژوهش و فناوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت و با مشارکت تعدادی از انجمن های علمی داخل کشور و نیز دانشگاه های آزاد اسلامی و دولتی و با همکاری گروه جغرافیای انسانی و معماری این واحد دانشگاهی در دی 1394 از دانشگاه آزاد اسلامی استان مجوز فعالیت دریافت نموده است. این کنفرانس در راستای توسعه هر چه بیشتر ارتباطات علمی بین پژوهشگران کشور و ایجاد محیط مناسب برای برقراری ارتباطات علمی و تبادل افکار و به منظور بحث و تبادل اندیشه، آراء و نظرات اساتید و محققان برجسته کشور پیرامون مفاهیم «برنامه ریزی، توسعه پایدار و برنامه ریزی منطقه ای» آبان 1395 در واحد مرودشت برگزار می گردد.

 

اهداف همایش:

-ایجاد فرصتی مناسب برای تبادل اطلاعات و ارائه دستاوردهای نوین پژوهشی بین اندیشمندان، محققان، صاحب نظران، دانشجویان و دست‌اندرکاران برنامه ریزی و مدیریت.
-ایجاد تفاهم و تعامل سازنده بین مدیران کشوری و استانی و دانشگاهیان.
-بررسی اندیشه ها و فناوری های نو درقالب محورهای کنفرانس.
-ارتقا سطح دانش جامعه برنامه ریزان کشور در سطوح مختلف مدیریتی و اجرایی
-آشنایی با مفاهیم جدید در برنامه ریزی، توسعه پایدار، شهرسازی، معماری و توسعه منطقه ای.
-برقراری ارتباط بیشتر بین نهادهای علمی و اجرایی در جهت تحقق محورهای کنفرانس.
-بررسی مشکلات برنامه ریزی در سطوح مختلف در کشور و ارائه راهکارهای عملی.
-ایجاد بستر مناسب برای انتقال دانش و فناوری های جدید به کشور.

 

محورهای همایش:

– برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای
-مدیریت توسعه پایدار منطقه ای
– شهر و برنامه ریزی توسعه شهری
– روستا و برنامه ریزی توسعه روستایی
– شهرسازی و طراحی فضاهای سکونتگاه
– مدیریت کشاورزی و توسعه پایدار منطقه ای
– برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک منطقه ای
– برنامه ریزی گردشگری پایدار
– معماری و توسعه پایدار منطقه ای
– آمایش سرزمین
– مشارکت،تعاون و توسعه پایدار
– محیط زیست و توسعه پایدار منطقه ای
– برنامه ریزی اجتماعی و توسعه پایدار منطقه ای
– مدیریت شهری و روستایی
– اقلیم و برنامه ریزی محیطی در مناطق
-کلان شهرها و توسعه پایدار
– تئوریها و تکنیکهای برنامه ریزی منطقه ای
– برنامه ریزی منطقه ای در استان فارس
-مهاجرتهای روستایی- شهری و گسترش شهرها
-اقتصاد سیاسی و توسعه منطقه ای

 

Conference Calendar RSS feed

پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران

http://www.civilica.com/

محورهای کنفرانس:

صنعتی سازی سازه ها
-فناوری های نوین در صنعتی سازی سازه ها
-بومی سازی سیستم های نوین سازه ای
-ارتقاء مصالح و فناوری های بومی با استفاده از فناوری های نوین
 

تحلیل، طراحی و اجرای سیستم های نوین سازه ای و روشهای نوین بهسازی و مقاوم سازی سازه ها
-سیستم های سازه ای، اعضا و یا اتصالات نوین در سازه ها
-یافته های جدید در تحلیل، طراحی و اجرای سازه ­های سبک و سایر سازه های مدرن  
-سیستم های کنترل نیمه فعال و غیرفعال سازه ها
-نوآوری در طراحی سازه های خاص(سازه های بلند، سازه های فضاکار و ..)
-روشها و مصالح جدید در مقاوم سازی سازه ها
 

مصالح نوین در مهندسی عمران
-کاربردهای مواد مرکب و نانو مواد در مهندسی عمران
-کاربردهای نوین مصالح و قطعات سبک در مهندسی عمران
-تولید و کاربرد بتن های وی‍‍ژه از جمله UHPC,HPC,SCC,FRC,RCC  و …
-پیشرفت های جدید در تولید مقاطع فولادی نورد گرم و سرد
-کاربرد مصالح و فناوری های نوین در حوزه ژئوتکنیک، راه سازی و حمل و نقل
-کاربرد مواد و پوشش های ضد حریق در مهندسی عمران
 

فناوری ها و مصالح نوین سازگار با محیط زیست وکاهش مصرف آب و انرژی
-ساختمان سبز،  مصالح و سازه های نوین
-مصالح قابل بازیافت و یا سازگار با محیط زیست
-مصالح و اجزای بادوام و پایدار در مهندسی عمران
-روشها و مصالح جدید در عایق سازی و کاهش مصرف انرژی
-استفاده از انرژی تجدیدپذیر در ساخت و ساز
-مواد و مصالح جایگزین سیمان (نظیر ژئو پلیمرها، پوزولان ها و…)
-ارزیابی چرخه زیست محیطی مصالح و روشهای نوین در مهندسی عمران
-آئین نامه های زیست محیطی در ساخت و ساز پایدار (LEED,BREEAM,CASBEE,….)

Conference Calendar RSS feed

نخستین همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام


نخستین همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام توسط سازمان-نظام-دامپزشکی-استان-اصفهان در شهر اصفهان برگزار می شود.
اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشهای کشور

« مطالب قبلی | مطالب جدیدتر »
نوشته‌های تازه
آخرین دیدگاه‌ها
  لینک های مرتبط
  بایگانی
  دسته‌ها
   
   
  صفحه نخست | درباره ما | محصولات | نرم افزار | اخبار | پيوند ها | تماس با ما
  تمامی حقوق برای موسسه آموزش عالی آیندگان محفوظ است
  بهترين نمايش و اجرا در مرورگرهاي Firefox - Opera - Google Chrome