English  العربية  فارسي

موسسه آموزش عالی آیندگان

 
کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
نخستین کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی
اولین همایش سراسری سازه های هوشمند

http://www.civilica.com/

محورهای همایش:

– کنترل لرزه ای و مقاوم سازی سازه ها

– سازه های بتنی و فولادی

– ژئوتکنیک، خاک و پی

– خانه های هوشمند

 

Conference Calendar RSS feed

نخستین کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران
اولین همایش ملی مهندسی عمران با رویکرد توسعه پایدار

http://www.civilica.com/

محورهای همایش:

-مهندسی ژئوتکنیک
-مهندسی ارزش
-مهندسی راه
-مهندسی پروژه

 

Conference Calendar RSS feed

کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی

http://www.civilica.com/

محورهای کنفرانس:

 مهندسی عمران

–  مهندسی سازه و مهندسی زلزله

–   مهندسی ژئوتکنیک

–   مدیریت ساخت و اجرا

–  مهندسی راه، حمل و نقل و ترافیک

–   نقشه‌برداری، ژئودزی و ژئوماتیک

–   مهندسی منابع آب، سازه‌های هیدرولیکی و دریایی

 

 مهندسی معماری

–  شناخت الگوهای معماری و شهرسازی ایرانی و اسلامی

–   میراث معماری و مرمت بافت‌ها و آثار تاریخی

–   ضوابط فنی، استانداردها و قوانین در معماری

–   معماری پایدار، مبانی نظری و شاخص‌ها

–   ارتباط دوسویه معماری، فرهنگ و رفتارهای اجتماعی

 

شهرسازی و توسعه شهری

–   شناخت موانع و محدودیت‌ها و شاخص‌های توسعه شهری پایدار

–  حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار

–   تجارب توسعه شهری در جهان و ایران

–   الگوهای کالبدی و غیرکالبدی توسعه شهر ایرانی اسلامی

–  چالش‌های پیش‌روی معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی

 

 آموزش و توسعه مهندسی عمران و معماری

–   آموزش مهارت‌های تخصصی در مهندسی عمران و معماری

–   آموزش‌ و پژوهش‌های مجازی در مهندسی عمران و معماری

–   آموزش مفاهیم مرتبط با توسعه کالبدی شهری

 

 توسعه پایدار کالبدی

–  مهندسی عمران، معماری و توسعه پایدار

–  فرهنگ، اجتماع و توسعه پایدار

–  صنعت، کشاورزی و توسعه پایدار

–   گردشگری و توسعه پایدار

–   کاربرد انرژی های نو در توسعه پایدار

–  نقش منابع طبیعی و توسعه پایدار

 

فناوری‌های نوین در مهندسی معماری و عمران

–   فن آوری های نو در مهندسی عمران

–   معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند

–   شهرهای مجازی، شهرهای الکترونیکی، شهرهای هوشمند

–   فناوری ساخت و مدیریت بهینه سازی اقتصادی در پروژه‌های عمرانی

 

 سوانح طبیعی، مدیریت بحران و پدافندغیرعامل

–   کاهش آسیب‌پذیری و بهسازی اماکن و شریان‌های شهری

–  راهکارهای کاهش هزینه‌های ناشی از بروز سوانح طبیعی در شهرها

–  نقش مهندسی عمران و مقابله با بحران‌ها و سوانح طبیعی

–   امداد، نجات و مدیریت بحران‌های شهری

 

 نقش محیط زیست و اقلیم در توسعه

– مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار

– شهرسازی نوین و صرفه جویی در مصرف انرژی

–  اقتصاد شهری و حقوق محیط زیست

– ساختمان، همخوانی اکولوژیکی و هماهنگی با محیط زیست

–  کاهش آلودگی‌های زیست محیطی و حفظ اکولوژی شهری

 

 محور ویژه: مدیریت شهری و توسعه کالبدی شهرهای میانی

–   کارکرد شهرهای میانی در توسعه منطقه‌ای، ناحیه‌ای و ملی

–    الگوهای آینده توسعه پایدار شهرهای میانی در ایران

–    مدیریت شهری و توسعه گردشگری پایدار

–   جلب مشارکت شهروندان در اداره امور شهری

–    توسعه پایدار شهرستان کوهدشت: موانع، چالش‌ها، فرصت‌ها و راهبردها    

Conference Calendar RSS feed

چهارمین همایش ملی امنیت غذایی

http://www.civilica.com/

محورهای همایش:

– صنایع فرآوردهای گوشتی و امنیت غذایی

– صنایع فرآوردهای لبنی و امنیت غذایی

– صنایع فرآوری آبزیان و امنیت غذایی

– صنایع کشاورزی و باغبانی و امنیت غذایی

– صنایع بسته بندی و امنیت غذایی

– صنایع حمل و نقل و امنیت غذایی

– قوانین موضوعه در حوزه سلامت و امنیت غذایی

– نقش مشاغل وابسته به صنایع غذایی در امنیت غذایی

– نقش تحقیقات و پژوهش های دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی در امنیت غذایی

– نقش ارتباط بین صنعت و دانشگاه در امنیت غذایی

– نقش اقتصاد ملی در امنیت غذایی

– نقش آموزش نیروی انسانی در امنیت غذایی

– غنی سازی فرآورده های غذایی و امنیت غذایی

– فن آوریهای نوین و امنیت غذایی

– سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران و امنیت غذایی

– غذاهای عملگرا و غذا داروها و امنیت غذایی

Conference Calendar RSS feed

اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان

http://www.civilica.com/

محورهای همایش:

– مفهوم شناسی سلامت روان از دیدگاه اسلام و روانشناسی

– نقش تقلید و عبادات اجتماعی در سلامت روان

– سبک زندگی اسلام و سلامت روان

– مفهوم امید به زندگی از دیدگاه اسلام

– جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در تامین سلامت روان افراد و سلامت جامعه

– سلامت روان از دیدگاه مذاهب اسلامی

– انسان سالم و الگوهای شخصیت سالم از دیدگاه اسلام

– پوشش اسلامی، امنیت و سلامت روان

– کاربرد مهارت های معنوی و توحید درمانی در سلامت روان

– اشتغال و سلامت روان از منظر دین اسلام

– مفهوم سلامت روان از دیدگاه قرآن، نهج البلاغه،صحیفه سجادیه، رساله حقوقی امام سجاد (ع) و سایر متون اسلامی

– مقایسه عرفان اسلامی با معنویت نو ظهور

– و سایر موضوعات مرتبط 

Conference Calendar RSS feed

همایش ملی عمران و معماری با رویکردی بر توسعه پایدار

http://www.civilica.com/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت بر آن است تا با برگزاری اولین کنفرانس ملی عمران و معماری با رویکرد توسعه پایدار با هدف ارتقای سطح علمی دانشجویان عمران و معماری آگاهی آنان از نتایج تحقیقات و مطالعات انجام شده در ایران و جهان، تقویت روحیه اعتماد به نفش در قشر دانشجو جهت ارائه مطالعات و تحقیقات در مجامع معتبر علمی و تشویق و ترغیب دانشجویان به انجام تحقیقات علمی به عنوان عامل پویایی سیستم آموزشی دانشگاه ها و ایجاد گروه های فعال دانشجویی و کسب تجربه در کار گروهی و تیمی گامی هر چند کوچک در غنای دانش فرزندان این سرزمین بردارد.

 

محورهای همایش:

– جایگاه مناسبات فرهنگی و مشارکت اجتماعی در شکل گیری توسعه پایدار
– دستیابی به الگوهای ساخت و ساز پایدار با بکارگیری مواد و مصالح نوین
– ارتقای کیفی روشهای طراحی و ساختمان سازی با رویکرد توسعه پایدار
– فناوری های نوین و صنعتی سازی ساختمان در توسعه پایدار شهری
– آموزشهای نوین و بکار­گیری اصول پایداری تکنولوژیکی و اکولوژیکی
– اصول و معیارهای طراحی پایدار در تجارب ارزشمند ایران و جهان
– مدیریت بر چالشهای پیش رو در شکل گیری و رونق توسعه پایدار
– گردشگری، پایداری و احیای عرصه های عمومی و خصوصی
– منطقه گرایی و شاخص های زیست محیطی در توسعه پایدار
– ساختمانهای هوشمند و کاربرد انرژی های نو در توسعه پایدار
– مدیریت پسماندها و به کارگیری مواد بازیافتی در ساختمان
– بهسازی لرزه ای ساختارهای شهری با رویکرد توسعه پایدار
– مقاوم سازی ساختارهای شهری با رویکرد توسعه پایدار
– نوآوری در تحلیل و طراحی معماری و سازه های پایدار
– شهرهای جدید، توسعه شهری همساز با توسعه پایدار
– نقش دانش بومی و مهارت های کاربردی در توسعه پایدار
– توسعه پایدار منظر شهری با محوریت بافت های تاریخی
– احیای بافتهای فرسوده و توسعه پایدار منظر شهری
 – میراث طبیعی ـ فرهنگی و توسعه پایدار

 

 

 

Conference Calendar RSS feed

همایش ملی گردشگری محله های اصفهان و ارتقای هویت شهری

http://www.civilica.com/

محورهای همایش:

 اجتماعی –  فرهنگی
-ابعاد مختلف تاثیرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری محله‌
-راهکارهای افزایش هویت اجتماعی محله از طریق جذب گردشگر
-ظرفیت‌سنجی اجتماعی و فرهنگی گروه‌های هدف گردشگری
-آسیب شناسی اجتماعی محله‌ها در جذب گردشگر
-توسعۀ گردشگری محله و نقش آن در عدالت اجتماعی شهر
-شیوه‌های توانمندسازی اجتماعی محله‌ها در جذب گردشگر

 کالبدی و محیطی        
-تاثیرات کالبدی فضاهای گردشگری بر محله
-سامان‌دهی محله‌ها و نقش آن در جذب گردشگر
-گردشگری محله و نقش آن در جذب گردشگر
-آسیب شناسی کالبدی محله‌ها و نقش آن در جذب گردشگر
-راهکارهای افزایش آگاهی ساکنین نسبت به اهمیت فضاهای محله
-سامان‌دهی کاربری اراضی محله‌
-پیشگیری از ایجاد انواع آلودگی در محله ( هوا، صوت و …)؛
-راهکارهای تغییر الگوی ترافیکی در محله

مدیریت شهری          
-نقش مدیران شهری در توسعۀ گردشگری محله
-معتمدین محلی و نقش آنان در توسعۀ گردشگری محله
-تجارب جهانی، مدیریت شهری و گردشگری محله
-پیشینۀ تقسیم و مدیریت آب در محله‌های اصفهان

اقـتـصـادی
-تاثیرگردشگری بر اقتصاد محله
-راهکارهای افزایش انگیزۀ سرمایه‌گذاری در توسعۀ گردشگری محله
-نقش گردشگری محله بر بازسازی مراکز اقتصادی محله
-ضرورت‌های اقتصادی توسعۀ گردشگری محله
-محله‌های شهری اصفهان و فرصت‌های گردشگری
-مدیریت محله‌ها و چگونگی نظم آن در دوره‌های مختلف تاریخی
-فرهنگ پهلوانی در محله‌ها و گردشگری
-مبانی دینی و هویت مذهبی محله‌ها و جذب گردشگر
-اقلیت‌های دینی، محله‌ها و جاذبه‌های گردشگری
-بازارچه‌های محله‌ای و جاذبه‌های گردشگری
-نقش محله‌ها در گذراندن اوقات فراغت شهروندان‌

محله،گردشگری و فرهنگ عامه
-محله‌های اصفهان در نگاه گردشگران
-جایگاه محله‌ها در گردشگری تاریخی
-میراث ملموس و ناملموس محله‌ها و گردشگری
-شاخص‌ نمایی محله‌ها و گردشگری
-باغ محله‌های شهری و گردشگری
-شهر اسلامی، محله و گردشگری
-(مهمان گردشگری) و نقش آن در توسعۀ گردشگری
-محله، گردشگری و شهر خلاق
-پیشینۀ تاریخی محله‌های اصفهان

Conference Calendar RSS feed

« مطالب قبلی | مطالب جدیدتر »
نوشته‌های تازه
آخرین دیدگاه‌ها
  لینک های مرتبط
  بایگانی
  دسته‌ها
   
   
  صفحه نخست | درباره ما | محصولات | نرم افزار | اخبار | پيوند ها | تماس با ما
  تمامی حقوق برای موسسه آموزش عالی آیندگان محفوظ است
  بهترين نمايش و اجرا در مرورگرهاي Firefox - Opera - Google Chrome