English  العربية  فارسي

موسسه آموزش عالی آیندگان

 
همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور(رویکردی راهبردی به تولید، اشتغال و افزایش بهره وری مناطق روستایی)

http://www.civilica.com/

اهداف همایش

 اهداف کلی:

-جلب توجه اندیشمندان ، صاحب‌نظران و متخصصان به مقوله توسعه پایدار روستایی کشور

– شناسایی صاحبنظران ،پژوهشگران و کارشناسان توسعه پایدار روستایی در کشور و ایجاد زمینه برای تقویت روابط و شبکه های علمی بین آنها

– تقویت ادبیات علمی توسعه پایدار روستایی در کشور و زمینه سازی برای شکل‌گیری ظرفیت‌های علمی جدید در این زمینه

-زمینه سازی برای نزدیک کردن دیدگاههای نخبگان و پژوهشگران  از یک سو و مدیران و کارشناسان دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی مسئول از دیگر سو  نسبت به مقوله توسعه پایدار روستایی کشور

اهداف خاص:

نقد و ارزیابی و آسیب شناسی برنامه های توسعه پایدار روستایی در ایران با محوریت تولید، اشتغال و افزایش بهره وری مناطق روستایی

-بررسی چالش ها و فرصت های توسعه پایدار روستایی کشور در آستانه تدوین و اجرای برنامه ششم توسعه

– ارائه راهکارهای مناسب برای پیشبرد فرایند توسعه پایدار روستایی در ابعاد مختلف با محوریت تولید، اشتغال و افزایش بهره وری مناطق روستایی برای برنامه ششم توسعه

– ارائه رهنمودهای مشخص به دولت و نهاد های مسئول تدوین و اجرای برنامه های توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه

 

 

محورهای همایش:

 توسعه پایدار محیطی

–  مدیریت منابع و شبکه آب در مناطق روستایی

–  توانمند سازی و تاب آوری روستاییان در برابرمخاطرات محیطی

– سیاستها و راهبردهای مدیریت و بهره برداری پایدار منابع طبیعی

–  چالش ها و راهکارهای مدیریت اراضی در مناطق روستایی

 

 توسعه پایدار اقتصادی:

– جایگاه روستا در اقتصاد مقاومتی

– الگوهای پایداری تولید و بهره وری محصولات کشاورزی

– تنوع بخشی اقتصاد روستایی(صنایع روستایی، گردشگری روستایی ، مشاغل خانگی، فعالیت های خدماتی)

–  بازار کار و توسعه اشتغال و کارآفرینی روستایی

–  اعتبارات و سرمایه گذاری در مناطق روستایی

– مدیریت اقتصاد محلی مشارکتی در پایداری اقتصاد روستایی

– شبکه بازاریابی در مناطق روستایی

– شبکه گردشگری روستایی

 توسعه پایدار اجتماعی- فرهنگی:

– ظرفیت سازی و توانمندسازی در توسعه پایدار روستایی

–  حمایت های اجتماعی و نظام بیمه روستایی

– سلامت ،رفاه اجتماعی، کیفیت زندگی و زیست پذیری روستایی

-فقرزدایی و کاهش نابرابری­های اجتماعی

– پایداری جمعیتی و اجتماعی سکونتگاههای روستایی

– سبک زندگی و هویت مناطق روستایی

–  زنان و توسعه پایدار مناطق روستایی

– نظام فنی و حرفه ای روستایی

– نظام رسانه ای و توسعه پایدار روستایی

 توسعه پایدار فضایی-کالبدی:

– رویکرد کالبدی در هویت بخشی مناطق روستایی

– ساماندهی فضایی- کالبدی سکونتگاههای روستایی  و زیست بوم­های عشایری

– بهسازی و نوسازی مساکن و سکونتگاهها ی روستایی

– مدیریت محلی مشارکتی در  توسعه پایدار فضایی-کالبدی مناطق روستایی و عشایری

– پیوندهای روستایی- شهری  و توسعه پایدار مناطق روستایی

– شبکه راه ،حمل و نقل و دسترسی درتوسعه پایدار روستایی

 توسعه پایدار نهادی:

–  ارتباط نظام برنامه­ریزی کشور با نظام برنامه ریزی راهبردی توسعه پایدار روستایی

–  قوانین و مقررات پیشران توسعه پایدار روستایی

–  چالش ها و راهکارهای مدیریت مشارکتی و یکپارچه ملی، منطقه­ای و محلی در توسعه پایدار مناطق روستایی

–  الگوی تمرکززدایی برنامه ریزی و مدیریت روستایی

–  الگوی نظام فنی- اجرایی و توسعه پایدار روستایی

–  نهادهای مردم نهاد و توسعه پایدار روستایی

–  حکمروایی خوب و مدیریت توسعه پایدار روستایی

Conference Calendar RSS feed

نوشته‌های تازه
آخرین دیدگاه‌ها
  لینک های مرتبط
  بایگانی
  دسته‌ها
   
   
  صفحه نخست | درباره ما | محصولات | نرم افزار | اخبار | پيوند ها | تماس با ما
  تمامی حقوق برای موسسه آموزش عالی آیندگان محفوظ است
  بهترين نمايش و اجرا در مرورگرهاي Firefox - Opera - Google Chrome