English  العربية  فارسي

موسسه آموزش عالی آیندگان

 
همایش بین المللی مدیریت

http://www.civilica.com/

اهداف همایش:
– ارتقاء فرهنگ پژوهش و نوآوری در تصمیم ­گیری­ها و سیاست­ گذاری­ها
– ارتقاء فرهنگ سیاست گذاران عالی و مدیران ارشد نسبت به روشها و فرایندهای نوین مدیریتی
– معرفی نوآوری­های دانش مدیریت و تبادل دیدگاه­ها
– معرفی دستاوردها و تجربیات پژوهشی و کاربردی در زمینه مدیریت
– تبادل اطلاعات بین اساتید و دانشجویان و مدیران صنایع و سازمانهای اجرایی
– بررسی حوزه­های اولویت­­دار استراتژیک در رشد و توسعه سازمان­ها
– شناسایی و معرفی دانش پژوهان و دانشجویان برتر در حوزه مدیریت

 

محورهای همایش :

مبانی نظری، مفاهیم  و راهبردها

– مدیریت استراتژیک، رهبری و تحول

– مدیریت استراتژیک، روش ها و ساختارها

– مدیریت تحول، نوآوری و خلق تکنولوژی

– مدیریت تحقیق، توسعه، انتقال و آینده پژوهی تکنولوژی

– مدیرت آموزش و راهبردهای آموزشی

– چالش های سازمانی در مدیریت

– تفکر سیستمی و نوآوری در مدیریت

– موانع تفکر سیستمی، چالش ها و پیشبرنده ها

– آینده­پژوهی و تفکر سیستمی

– مدیریت ریسک و پدافند غیر عامل

– مدیریت فرآیند ها و معماری سازمانی

– مالکیت فکری و مدیریت دانش

مدیریت فرهنگی و فرهنگ سازمان

– پیوست فرهنگی، برنامه ها و طرح های توسعه ای

– ارزش های اخلاقی و توسعه سازمانی

– اخلاق و فرهنگ سازمانی

– فرهنگ و اخلاق  در سیستم های مدیریت اطلاعاتی

– مدیریت توسعه و تحول سازمانی و روانشناسی منابع انسانی

– متغیرهای استراتژیک سازمانی(انسانی، اجتماعی، ساختاری)

– آموزش سرمایه انسانی در بهره وری، بهبود کیفیت و فرهنگ کار

– سکوت سازمانی

مدیریت مالی و سازمانهای اقتصادی

– مدیریت بنگاه های اقتصادی و سرمایه گذاری
– مدیریت بودجه و بودجه ریزی
– مدیریت مالی
– حسابداری و بودجه بندی سرمایه ای
– مالیات و مدیریت درآمد

مدیریت اطلاعات

– مدیریت سیستم های اطلاعاتی
– مدیریت دینامیک، سیستم ها و ابزارها    
– سیستم های اطلاعاتی مدیریت و سیستم های اتوماسیون
– نظام اطلاعات جغرافیایی(GIS) و سیستم های اطلاعاتی
– یکپارچه سازی استراتژی های فناوری و کسب و کار
– سیستم های اطلاعاتی و کسب و کار
– مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات
– مدیریت تکنولوژی و تحقیق و توسعه
– انتقال فناوری و بومی سازی دانش
– فناوری اطلاعات و ارتباطات
– فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی
– اتحاد استراتژیک و موفقیت سازمانی

حقوق و مدیریت :

– حقوق بازرگانان و قراردادهای بازرگانی
– سازمان های تجاری و کنوانسیون بین المللی
– حقوق حمل و نقل و ترانزیت بین المللی
– سازمانها و بازارهای پولی و مالی بین المللی

مدیریت صنعتی و اجرایی :

– مدیریت اجرایی و طرح های توسعه
– انتقال و توسعه تکنولوژی
– مدیریت تولید و مدل های تصمیم گیری
– مدیریت جهانگردی، گردشگری و بازاریابی خدمات
– مدیریت شهری و برنامه ریزی منطقه ای
– مدیریت حمل و نقل و بازارهای بین المللی
– اقتصاد و برنامه ریزی  شهری
– مدیریت حمل و نقل شهری، آلودگی، انرژی
– مدیریت بحران و سازمانها
– مدیریت انتقال تکنولوژی، تکنولوژی خارجی و وابستگی های صنعتی و اقتصادی
– مدیریت اقتصاد کشاورزی و توسعه پایدار
– اقتصاد محیط زیست و توسعه پایدار
– تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتالی
– مدیریت بهره وری
–  مدیریت کیفیت
– شاخص ها و استراتژی های بهره وری

مدیریت بازرگانی ، مدیریت بیمه و بازاریابی

– مدیریت صادرات و واردات و شبکه های  بین المللی
– مدیریت بیمه، خدمات و خطرات
– مدیریت ریسک و بیمه در فعالیتهای مالی اقتصادی
– مدیریت بازاریابی
– مدیریت طراحی محصول، تبلیغ، تامین و شبکه توزیع
– مدیریت عملیات روانی، تبلیغات و ضد تبلیغ در بحران
– مدیریت رسانه و ارتباطات
– مدیریت ارتباطات جهانی و حقوق بین المللی ارتباط جمعی
– خدمات پس از فروش در مدیریت ارتباط با مشتری
– مدیریت ارتباط با مشتریان
– بازاریابی و تبلیغات استراتژیک
– مدل های کسب وکار

مدیریت اسلامی

– مدیریت اسلامی، نظریه ها و تجارب موافق
– رهبری و مدیریت اسلامی
– مدیریت اسلامی، ساختار سازمانی و منابع انسانی
– مدیریت اسلامی و ارتقای فرهنگی
– سبک‌ها و شیوه‌های مدیریتی در ارتقای فرهنگی خانواده
– الگوهای مبتنی بر سیره‌ی نبوی و اهل بیت (ع) در ارتقای فرهنگی
– مدیریت اسلامی و نهادهای حمایتی
– مدیریت اسلامی و همبستگی اجتماعی
– مدیریت اسلامی و ظرفیت‌ساز‌ی‌های مالی و اقتصادی
– الگوهای اسلامی و شیوه‌های تأمین مالی خرد (مایحتاج زندگی، مسکن، ازدواج، درمان و تحصیل) نیازمندان
– الگوها و شیوه‌های جدید بهره‌برداری از نهادهای وقف، صدقات، قرض الحسنه و

کارآفرینی

– کارآفرینی و نوآوری استراتژیک
– فرهنگ کارآفرینی
– کارآفرینی فرهنگی
– پیش نیازهای کارآفرینی
– مدیریت کارآفرینی و نیازهای اجتماعی کارآفرینان
– کارآفرینی فردی،سازمانی، اجتماعی
– کسب و کار جدید
– کارآفرینی فناورانه
– هدایت و رهبری در کارآفرینی
– توسعه فرهنگ نوآوری و کارآفرینی در سازمان ها
– موانع توسعه خلاقیت فردی و سازمانی
– چالش های موجود در توسعه سازمان های نوآور و کارآفرین
– مدیریت نوآوری در شرکت های چند ملیتی

مدیریت سبز
– فناوری های سبز در مدیریت
– کارآفرینی سبز
– بازاریابی سبز
– زنجیره تامین سبز
– مدیریت سبز
– نوآوری سبز
– آینده‌گرایی و انرژی با رویکرد سبز
– انرژی‌های نوین و تجدیدپذیر
– اقتصاد زیست‌محیطی
– اقتصاد و مدیریت انرژی
– منطقه سبز و شهر پایدار
– مدیریت محصول سبز

مدیریت سرمایه انسانی
– مدیریت کارکنان دانشور
– مدیریت استراتژیک منابع انسانی
– مدیریت منابع انسانی الکترونیک
– توسعه منابع انسانی در گذر از بحران های مدیریتی و سازمانی
– جذب نیروهای حرفه ای در سازمان ها، مزیت­ها و چالش­ها
– شایسته گزینی و شایسته پروری
– بهره وری سرمایه های انسانی در سازمانها
– مدیریت منابع انسانی و مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانها
– مدیریت عملکرد منابع انسانی
– نوآوری فردی وسازمانی در توسعه منابع انسانی
– اثربخشی فعالیت های منابع انسانی
– بهینه کاوی، تجارب ‌و‌ الگوهای موفق سازمانی در فعالیتهای منابع انسانی
– مدیریت منابع انسانی در شرکت های هولدینگ

مدیریت استراتژیک

– تفکر استراتژیک
– آینده نگاری و آینده پژوهی
– مدیریت استراتژیک سازمانهای هولدینگ
– مدیریت استراتژیک دانش
– مدیریت استراتژیک بازار
– مدیریت استراتژیک برند
– مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات
– مدیریت استراتژیک پروژه
– مدیریت پیمانهای استراتژیک
– مدیریت استرتژیک ریسک
– جاری سازی (پیاده سازی) استراتژی و همسوسازی استراتژیک
– کنترل استراتژیک و کنترل استراتژی
– مدیریت استراتژیک و عملکرد
– مدیریت تحولات استراتژیک
– استراتژی اقیانوس آبی
– مدیریت استراتژیک در شرایط بحران و رکود
– تصمیم گیری و برنامه ریزی استراتژیک در شرایط عدم قطعیت
– مدیریت استراتژیک در سازمانهای دولتی
– آمادگی استراتژیک
– نوآوری استراتژی

مسئولیت اجتماعی

– سازمان های غیر دولتی
– روابط دولت و بخش خصوصی
– الگوهای اخلاق حرفه‌ای
– مسئولیت پذیری در سازمانها
– فرهنگ و مسئولیت اجتماعی
– مسئولیت اجتماعی سازمانها و جامعه
– اخلاق زیستی و مسئولیت اجتماعی

محور آزاد

– مطالعات و تحقیقات علمی در حوزه مدیریت در تمامی گرایش های مدیریت

Conference Calendar RSS feed

نوشته‌های تازه
آخرین دیدگاه‌ها
  لینک های مرتبط
  بایگانی
  دسته‌ها
   
   
  صفحه نخست | درباره ما | محصولات | نرم افزار | اخبار | پيوند ها | تماس با ما
  تمامی حقوق برای موسسه آموزش عالی آیندگان محفوظ است
  بهترين نمايش و اجرا در مرورگرهاي Firefox - Opera - Google Chrome