English  العربية  فارسي

موسسه آموزش عالی آیندگان

 
اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار

http://www.civilica.com/

محورهای همایش:

محورهای جغرافیایی
– جغرافیا ، آمایش سرزمین
– جغرافیا و فضای سبز شهری
– جغرافیا ومدیریت بحران
– جغرافیا و محیط زیست
– جغرافیا وکاهش مخاطرات طبیعی
– جغرافیا،اقلیم شناسی وکاربردها
– جایگاه مطالعات ژئومورفولوژی در جغرافیا
– جغرافیا ومشکلات امروزی شهرها
– اقلیم ،معماری و بهینه سازی مصرف
– کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی و دور سنجی
– فناوری های نوین در علوم جغرافیایی
– جغرافیا و برنامه ریزی شهری
– مکان یابی تاسیسات وتجهیزات شهری
– جغرافیا و حمل ونقل پایدار
– کاربری اراضی درشهرها و روستاها
– کاربرد اقلیم شناسی در حمل ونقل هوایی
– جغرافیا، مدلهای کمی وتحلیل های آماری
– جغرافیا وتوسعه پایدار شهری و روستایی
– جغرافیا و گردشگری کلیه محورها
– و سایر ایده های نوین در زمینه علوم جغرافیایی
 
 
شهرسازی وتوسعه شهری پایدار
– بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها)
– معماری ، شهرسازی و توسعه پایدار
– محدودیتها و شاخصهای توسعه شهری پایدار
– تجارب توسعه شهری پایدار در جهان و ایران
– کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری
– سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار
– ناپایداری شهر و عوامل موثر
– شناخت موانع و محدودیتها و شاخصهای توسعه شهری پایدار
– شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر
– توسعه صنعت گردشگری در جهت توسعه پایدار شهری
– شهرهای جدید و توسعه پایدار
– بافت های تاریخی
– مدیریت وبرنامه ریزی شهری
– مشارکت شهروندان،حقوق شهری وفرهنگ سازی شهروندی
– بهسازی و نوسازی شهری
 
 
معماری و توسعه پایدار
– معماری،زیبایی شناسی وهویت شهری
– روشها ، فناوریها و انرژی های نو در در معماری
– معماری ومحیط زیست
– معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
– المان های شهری
– معماری و نانو
– بهینه سازی مصرف در ساختمان ها
– برنامه ریزی منطقه ای و شهری
– طراحی شهری ،نماهای شهری وامنیت روانی
– معماری وهویت
– معماری سنتی واسلامی
– گردشگری ومعماری
 
 
محورهای حمل ونقل 
– چالش های حمل ونقل عمومی در ایران
– کاربرد اقلیم شناسی در برنامه ریزی حمل ونقل
– سیستم های هوشمند مدیریت ترافیک وحمل ونقل
– شریان های حیاتی و حمل و نقل شهری
– جایگاه فرودگاه وحمل ونقل هوایی در توسعه پایدار
– مکان یابی وامکان سنجی ایجاد سیستم های حمل ونقل عمومی
– ارزیابی چالش های حمل ونقل جاده ای سازگار با زیست بوم درایران
– حمل‌و‌نقل و توسعه پایدار
– ایمنی حمل و نقل ومخاطرات اقلیمی
– آموزش و فرهنگ‌سازی برای رفتار درست حمل‌ونقلی
– مدیریت حمل‌ونقل از دید گردشگری
– حمل ونقل هوایی ،تحریم وراهبردها
– کاربرد GISدرمدیریت حمل ونقل
– نقش عوامل جغرافیایی در برنامه ریزی حمل ونقل
 
 
محیط زیست ومنابع طبیعی   
– محیط زیست و انواع آلودگی ها
– مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
– برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت خدمات و محیط زیست شهری
– جنگلها،فضای سبزشهری ومحیط زیست پایدار
– کشاورزی ومحیط زیست پایدار
– شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
– کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
– روش های نهادینه سازی فرهنگ محیط زیست
– فناوری های نوین و محیط زیست شهری
– توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها
– اکولوژی شهری وشهر سبز
– کاربردGIS در شناسایی و پهنه بندی آلاینده های محیط زیستی
– تغییر اقلیم ومحیط زیست
– حیات وحش ومحیط زیست پایدار
– نقش سازمانهای مردم نهاد(NGO)در حفاظت از محیط زیست
– گردشگری ومحیط زیست
– مکانیسم های توسعه پایدار
 
 
مدیریت وبرنامه ریزی شهری     
– مدیریت پروژه های شهری
– گردشگری شهری
– حقوق شهری
– فرهنگ شهر نشینی
– شهروند و حقوق شهروندی
– نماهای شهری
– تاثیر تکنولوژی های جدید ساخت در بافتهای شهری
– برنامه ریزی کالبدی شهری
– نقش شهرداری ها در توسعه شهری

Conference Calendar RSS feed

نوشته‌های تازه
آخرین دیدگاه‌ها
  لینک های مرتبط
  بایگانی
  دسته‌ها
   
   
  صفحه نخست | درباره ما | محصولات | نرم افزار | اخبار | پيوند ها | تماس با ما
  تمامی حقوق برای موسسه آموزش عالی آیندگان محفوظ است
  بهترين نمايش و اجرا در مرورگرهاي Firefox - Opera - Google Chrome